slide 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

  1. Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu zobowiązani się do wpłaty całej ustalonej wcześniej kwoty zabiegu na konto NZOZ Clinica Sopot najpóźniej 14 dni przed               planowanym zabiegiem.
  2. Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy wskazany poniżej:

CardioPace Kujawy Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Orłowska 12D lok 9

81-522 Gdynia

Santander Bank Polska S.A. 86 1090 1098 0000 0001 4122 7990

NIP 5862306159

 Potwierdzenie przelewu prosimy wysłać na adres biuro@clinicasopot.pl lub zabrać ze sobą w dniu zabiegu wraz z kompletem zleconych badań.

3.  Opłaty za wizyty dokonywane są gotówką w dniu planowanej wizyty.

4.  W tytule przelewu należy wskazać:

- imię i nazwisko Pacjenta,

- datę zabiegu,

- nazwisko lekarza wykonującego zabieg.

5.  W NZOZ Clinica Sopot nie ma możliwości dokonywania płatności kartą płatniczą.

6.  Brak odwołania lub odwołanie przez Pacjenta umówionej wizyty lub umówionego i opłaconego w części lub w całości zabiegu w terminie na 3 dni lub później skutkować może zaliczeniem do 10% wpłaconej przez Pacjenta ceny na poczet kosztów, które NZOZ Clinica Sopot zobowiązany jest ponieść w wyniku gotowości do świadczenia usług medycznych.

7.  Odwołanie przez Pacjenta umówionej wizyty lub umówionego zabiegu w terminie później niż na 2 dni przed terminem tej wizyty lub zabiegu, w przypadku braku            możliwości umówienia innego Pacjenta na ten termin, NZOZ Clinica Sopot może zaliczyć 20% wpłaconej przez Pacjenta kwoty na poczet utraconych korzyści, jakie w związku z tym doznał.

8.  W sytuacji, w której Pacjent nie poinformował NZOZ Clinica Sopot o niemożności przeprowadzenia zabiegu ze względu na okoliczności leżące po stronie Pacjenta,     takie jak np. przeziębienie, wirus opryszczki etc., NZOZ Clinica Sopot może zaliczyć do 30% wpłaconej ceny na poczet kosztów, które NZOZ Clinica Sopot zobowiązany jest ponieść w wyniku gotowości do świadczenia usług medycznych.

9.  NZOZ Clinica Sopot poinformuje Pacjenta o kwocie zaliczonej zgodnie z powyższymi punktami na poczet kosztów lub utraconych korzyści z tytułu rezygnacji z wizyty lub zabiegu w terminie 7 dni od rezygnacji lub w przypadku określonym pkt. 8 nieprzeprowadzenia zabiegu. Pozostała kwota zaliczona zostanie na poczet przyszłych    wizyt i zabiegów lub zwrócona Pacjentowi.

10.  NZOZ Clinica Sopot ma prawo zmienić datę planowanego zabiegu nie później niż na 3 dni przed planowanym zabiegiem.


CLINICA SOPOT | Ul. Grunwaldzka 5 | 81-759 Sopot | e-mail: biuro@clinicasopot.pl | tel: (+48) 58 341 00 34